Ukas kommentar 19/2-12: Endringer i Irans straffelov

Foreningen av tolvte januar ser med stor uro på meldingene fra Iran om endringer i straffeloven som øker risikoen for dødsstraff for konvertitter.

Analyser som er foretatt av menneskerettsaktivist og advokat Mohammed Mostafei og Iran Human Rights ved Mahmood Amiry-Moghaddam forteller at gjennom revisjonen av straffeloven har Den Islamske Republikken Iran gjort et teknisk grep som åpner opp for at dommeren fortsetter å anvende sharia-lovgivning og -straffeutmåling, selv om dødsstraff for eksempel for konvertering ikke er nedfelt i iransk straffelov per se.

I den nye straffeloven er det innført en henvisning til den iranske grunnlovens paragraf 167, som i engelsk oversettelse lyder:

«The Judge is bound to attempt to rule on each case, on the basis of the codified law. In case of the absence of any such law, he has to deliver his judgment on the basis of official Islamic sources and authentic fatwa.” (vår kursivering)

I praksis betyr dette at straffeloven henviser til grunnloven, som igjen henviser til sharia– og hudud-reglene. Dommeren skal med andre ord lete i sharia dersom forbrytelsen ikke er omtalt spesifikt i straffeloven. Og i sharia, slik den fortolkes i det ortodokse Iran i dag, er konvertering fra islam forbundet med dødsstraff.

Det er også svært vanlig her i vesten å tenke at å konvertere i denne sammenhengen bety å konvertere til en annen religion. I forhold til sharia er dette sekundært, da problemet er at man konverterer fra islam. Det er å være en frafallen som i seg selv er straffbart – slik at konverteringsproblematikken rammer langt flere enn de som konverterer til kristendom, slik det ofte er vanlig å tenke.  Dette har så langt ikke vært en problemstilling som har fått stor oppmerksomhet.

Den Norske Kirken har gjort en formidabel innsats i forhold til å få innført dagens ordning, hvor iranske konvertitter til kristendommen får behandlet sin sak i en egen nemnd hos UNE.

Foreningen av tolvte januar mener imidlertid at iranere som har konvertert fra islam til andre trosretninger enn kristendom må likestilles med iranske kristne. Disse løper den samme risiko for forfølgelse og død i henhold til iransk lovverk, og har det samme kravet på beskyttelse.

Les mer om endringene i Iransk straffelov i artikkel i avisa Dagen, som intervjuer Mahmood Amiry-Moghaddam:  Dårlig nytt for iranske konvertitter

Les hele nyhetsbrevet fra Foreningen av tolvte januar her:

Reklamer