Amnesty er bekymret

Amnesty International kan vise til en rekke saker der norske myndigheter konkluderer med at der ikke er fare for forfølgelse, men der organisasjonens eksperter mener beskyttelsesbehovet er opplagt.

Amnesty etterlyser et oppfølgingssystem av tvangsreturnerte asylsøkere og har ved flere anledninger utfordret norske myndigheter til å bruke større ressurser på å forvisse seg om at ikke avviste flyktninger utsettes for forfølgelse etter tilbakesendelse.

Politisk rådgiver Beate Ekeløve-Slydal sier det er spesielt mange slike eksempler i sakene til flyktninger fra land som Iran, Irak og Syria.

– Regimene i disse landene er uforutsigbare og det er risikofylt å returnere noen, om der bare er aldri så liten tvil, sier Ekeløve-Slydal som mener asyl eller opphold på humanitært grunnlag skulle vært gitt flere av dem Norge har returnert.

Les resten av artikkelen i Aftenbladet.

Reklamer