Norske PEN om returavtalen med Etiopia

Norsk PEN er bekymret for de etiopiere uten lovlig opphold som har drevet regimekritisk aktivitet fra Norge. Flere av dem har avslag på sine asylsøknader som verken tar hensyn til den kritiske aktivitet de seinere har stått for i eksil, eller de siste årenes intensiverte trakassering og undertrykkelse sentralt og lokalt av etiopiske regimekritikere, journalister, frigjøringsgrupper og menneskerettighetsaktivister. Mange asylsøkere kom til Norge etter å ha blitt torturert og mishandlet, voldtatt og på andre måter forfulgt i hjemlandet sitt. Enten fordi de selv var politisk aktive, eller fordi familiemedlemmer var politisk aktive. Nå står de i fare for å bli tvangsreturnert til de samme myndighetene.

Norsk PEN oppfordrer derfor regjeringen til å:

1.       legge fram stortingsmeldingen om barn på flukt før 15. mars

2.       gi signaler om ny behandling i nemnd av sakene til etiopiske asylsøkere som har drevet regimekritisk virksomhet etter endelig avslag.

3.       åpne for humanitært opphold for de lengste lengeværende etiopiske papirløse.

Les hele artikkelen på Norske PEN sin hjemmeside.

Reklamer