Antirasistisk senter: Palestinerleiren: Beboer pågrepet for tvangsutsendelse

Antirasistisk senter skriver på sin hjemmeside:

En beboer i Palestinerleiren har blitt pågrepet for tvangsretur til Vestbredden, i strid med anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

– Palestinske asylsøkere tvangsreturneres dag etter dag fra Norge til et liv preget av okkupasjon og menneskerettsbrudd, hver gang i strid med anbefalingene fra FN, sier kommunikasjonsansvarlig i Antirasistisk Senter Rune Berglund Steen.

– Det foreligger nye, alvorlige opplysninger i saken til han som er pågrepet, både relatert til hans helse og risikoen for forfølgelse på Vestbredden. Også disse opplysningene tilsier at tvangsreturen stanses, fortsetter Steen.

Antirasistisk Senter er kjent med at asylsøkere med bakgrunn fra leiren som tidligere har blitt tvangsreturnert, har blitt avhørt av jordansk og palestinsk sikkerhetspoliti i flere timer. Den ene satt også fengslet i isolasjon i flere dager, og er nå anklagd for fornærmelser mot president Abbas, noe som skal ha en strafferamme på 1-3 års fengsel. Denne personen ble dessuten pågrepet av Politiets utlendingsenhet mens han befant seg på psykiatrisk avdeling etter et mislykket selvmordsforsøk.

– Det er vanskelig nå å ha tiltro til at norske myndigheter vet hva de holder på med. Her sendes personer tilbake til faktisk forfølgelse, og tvangsreturene fortsetter som om ingenting har skjedd. Det er uansvarlig å fortsette tvangsreturene når man åpenbart ikke har kontroll over konsekvensene, avslutter Steen.
Kontaktpersoner:
– Mohamed Ganam, talsperson for Palestinerleiren. Mobil: 45 55 50 25.
– Rune Berglund Steen, kommunikasjonsansvarlig, Antirasistisk Senter. Mobil: 48 15 35 26.

Reklamer