Foreningen av tolvte januar – en ny stemme i asyldebatten

En gruppe menneskerettsaktivister fra flere deler av landet har stiftet Foreningen av tolvte januar.

Foreningens formål er å bidra til offentlig oppmerksomhet rundt Norges asyl- og innvandringspolitikk, samt arbeide for en human, rettssikker og inkluderende behandling av flyktninger og asylsøkere i tråd med internasjonale konvensjoner og asylinstituttets intensjoner.

Foreningen av tolvte januar vil fungere som motvekt og korrektiv til informasjon fra utlendings­myndig­hetene, da foreningen mener at det i økende grad produseres politisk retorikk som ikke har som primærhensikt å informere, men å bygge aksept for en asylpolitikk som fremstår som mer og mer hensynsløs og ikke verdig Norge som foregangsland for menneskerettigheter.

Reklamer